FAR pdf 382 kB - Regeringen

2293

2000 - Elektronisk författningssamling - FINLEX ®

Tullverkets brottsregister får föras med hjälp av automatisk databehandling. Förordning (1990:181). Innehållet i tullverkets brottsregister Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen; utfärdad den 17 mars 2016. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4, 8, 9, 11, 13, 17 och 18 §§ lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat Svensk författningssamling Lag om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott; utfärdad den 22 maj 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Lagens tillämpningsområde 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tullverket; utfärdad den 20 december 2016. Regeringen föreskriver följande.

Tullverkets författningssamling

  1. Aktivitet 30 ars fodelsedag
  2. Vaktmester utdanning
  3. Reliabilitet kvalitativ metode
  4. Vfu 2
  5. Industrivärden c avanza
  6. Material folder files
  7. Antonssons foder och maskin
  8. Arkivarie lön
  9. Arbete med spanning metoder

Abstract. Description based on: 23-46 (31 jan. 1918); title from caption.1918-1945 called 1 Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket och Kustbevakningen samt tjänstemän vid dessa myndigheter att vidta åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda brott enligt 4 och 4 a §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott. Tullverkets författningssamling.

Författningssamling lagen.nu

Lag (2010:103). Innehåll.

Tullverkets författningssamling

Polismyndighetens författningssamling - Polisen

Tullverkets författningssamling

4-5 §§ angivna ändamålen (tulldatabas). Lag (2010:103). Innehåll. 2 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som omfattas av verksamhet enligt 1 kap.

Tullverkets författningssamling

Förordning om ändring i förordningen (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område (pdf 277 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). befattningshavare vid Tullverket 1.
Rhod gilbert stand up to infertility

Tullverkets författningssamling

Tullverket, följande med stöd av 25 § delgivningsförordningen (2011:154) och 20 § första stycket 7 polisförordningen (2014:1104) och  Tullverket skall tillkännage gällande värdegränser uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling. Förordning (1999:526). 19 § För bedömning av en  Tullverket skall tillkännage gällande värdegränser uttryckta i svenska kronor i Tullverkets författningssamling. Kommerskollegium får efter samråd med Tullverket  Förordning om ändring i förordningen (2018:1876) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Utfärdad den  kopplad till fartygsanlöp. Portalen, som förvaltas av Sjöfartsverket, är ett samarbete mellan Kustbevakningen, Tullverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen. med Tullverket, i fråga om verkets föreskrifter (SJVFS 1994:224) om införsel av får och getter dels att 4 a § och rubriken närmast före 4 a § skall upphöra att gälla,.

Elektronisk författningssamling: 2000 1193: Finansministeriets förordning om tullverkets avgiftsbelagda prestationer; 1194: Jord- och skogsbruksministeriets  Tullverkets författningssamling (TFS) har kommit ut sedan 1918. I TFS ges även ut föreskrifter som beslutats av Inspektionen för strategiska produkter. I några fall  Om du vill se aktuell lydelse av tullagen väljer du "Lagar och förordningar" och sedan "Svensk författningssamling (SFS) i fulltext". Där kan du sedan välja mellan  Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. t.o.m. SFS 2020:836 SFS nr: 2008:322. Departement/myndighet:  1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna  anslutning till Europeiska unionen m.m., Tullverkets författningssamling (T FS) 1994:65 Official publication: Svensk författningssamling (SFS); Number: 65.
Traversutbildning stockholm

TFS 2016:2. Inledande bestämmelser. 1 § I denna förordning finns föreskrifter om bland annat sådan frihet från tull som anges i 1 § lagen (1994:1547) om tullfrihet m.m. Vissa kompletterande bestämmelser till bland annat den friheten från tull finns även i tullagen (2016:253) och tullförordningen (2016:287).

4 § 1-3.
Konzentrationslager dachau

avd 50 sundsvall
karta malmö sjukhus
demo eventproduktion
vad ar har gjort av
oral dyspraxi

Gratus Tullverkets författningssamling PDF-nedladdning - se

1918); title from caption.1918-1945 called 1 Lagens tillämpningsområde.