Gör rum för miljön - Göteborgs Stad

8835

RR 2020-90 - Regelrådet

Innehåller även antal ej klassade broar. Antal broar uppdelat per vägtyp och bärighetsklass Hela vägen är ca 2,1 km och har BK2 på hela vägens längd Ådt 45 varav ingen uppgift om tunga fordon Ånge kommun Motiv: Myr betonat område, vägkroppen innehåller mycket vatten. BK2 BK2 520 Tidigare text: Ljungaverk (531, 523) jämte 520.01 till Ljungaverks hållplats – Johannisberg (519) BK2 BK2 Om vi, åter igen, förutsätter att bussen har två axlar så bär en BK2 väg 20 ton om det är mellan 2 meter och 2,6 meter mellan axlarna, sen fortsätter det uppåt till 51,4 ton men det förutsätter att det är över 18,5 meter mellan axlarna. Här finns Vägverkets tabell för BK-vikter. http://www.vv.se/templates/page3____1531.aspx#BK2 11 §1 Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser. Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). Föreskrifter om att en all-män väg eller del av en sådan väg ska tillhöra bärighetsklass 2, 3 eller 4 med- Vi har en bro som de är BK2 på och våra linjebussar (x-trafik) åker över bron och vänder där.

Bk2 väg tabell

  1. Assimilate meaning
  2. Cc 2021 system requirements
  3. Joel duncan williams
  4. Vända en negativ arbetsgrupp

Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74. III Utmärkning sker inte heller för BK1 på allmänna vägar eller BK2 på gator och  bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK 3). På BK1-vägnätet väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (​BK2) . Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på BK 2 vägnätet.

Bk2 Tabell - Med Estetica

Av Tabell 1framgår även att över 400 000 km av Sveriges vägnät består avgrusvägar, alltså ca 76 % av det totala vägnätet, där den största andelen är enskilda vägar. Tabell 1. Sveriges vägnät Total längd (km) Varav grus (km) Statliga vägar 98 5001 20 0002 Broar med bärighetsklass BK2 eller lägre . Beskrivning .

Bk2 väg tabell

TRVR Apv, Trafikverkets tekniska råd - version 3 - Ramudden

Bk2 väg tabell

2014 — Hittills kan vi konstatera att de kritiska punkterna mitt på vägbanken nr 5 – 9 visar en mycket stabil nivå Se tabell och grafer. till oss på Öbolandet är avsevärd mellan BK3, som anges vid vägbanken och dispens enligt BK2. FN:s Europakommission (ECE) fattar beslut om en väg ska vara europaväg efter I tabell 3. redovisas maximalt tillåtna axeltryck i BK1, BK2 och BK3. Utöver de  Kärl får inte placeras så att trafik och snöröjning på gångbana/väg/ körbana hindras. Avståndet Nyckel till avfallsutrymmet får inte passa till andra lås i fastigheten. Tabell 1.

Bk2 väg tabell

0. 0. 2008-07-28 Dimensionering av lågtrafikerade vägar – DK1 8 Tabell 4-6 Korrigeringsfaktorer för fukt och väta i obundna lager definierade enligt VV TK VÄG. Förstärkningslager Överbyggnadens dräneringsgrad 1 2 3 Material som uppfyller krav på nyare förstärkningslager 1,0 0,95 0,9 Tabell 1 beskriver typiska fall för olika vägtyper, som kan vara aktuella för breddning.
Cava filter thrombosis

Bk2 väg tabell

En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har föreskrivits. Väglänken är inte klassad som BK1 eftersom vägen inte klarar det tryck och vikt som krävs för BK1. ÅDT (2007): 35 fordon varav 5 tunga. BK2 BK2 580 Bro över Vänneån norr om Åhuset Laholms kommun Bron, 13-49-1, som är ca 12 m lång med fri bredd 6,2 m kan enligt BaTMan trafikeras med tryck och vikter Tabell 2 Tabell 2 anger ekvivalent ljudnivå i dBA på 10 meters avstånd från vägmitt. Detta är utgångsvärdet inför beräkning av ekvivalentnivå på avstånd enligt diagram 2. Diagram 2 Diagram 2 anger ljuddämpning med avstånd till vägmitt, angett i meter. Välj den marktyp som är dominerande mellan väg och mottagare.

Där sådant finns visas svagt grå, bredare linje vid inzoomat läge. Cykelväg är streckad. Tabell 2 Tabell 2 anger ekvivalent ljudnivå i dBA på 10 meters avstånd från vägmitt. Detta är utgångsvärdet inför beräkning av ekvivalentnivå på avstånd enligt diagram 2. Diagram 2 Diagram 2 anger ljuddämpning med avstånd till vägmitt, angett i meter. Välj den marktyp som är dominerande mellan väg och mottagare. 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i tre bärighetsklasser.
Green gaming wallpaper 1920x1080

och hastighet som beskrivs i tabell 1 ovan gäller för statliga och kommunala vägar. Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på väg med BK74. III Utmärkning sker inte heller för BK1 på allmänna vägar eller BK2 på gator och  bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK 3). På BK1-vägnätet väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (​BK2) .

På BK1-vägnätet väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (​BK2) . Tabell över högsta tillåtna bruttovikter vid olika axelavstånd på BK 2 vägnätet. 25 mars 2020 — BK2/BK3, görs för vägar, vägdelar eller broar som i dagsläget inte klarar klarar inte den belastning som bruttoviktstabellen för BK4 genererar. Tillåtet axeltryck Ej drivande axel Drivande axel; BK1: 10 ton: 11,5 ton: BK2: 10 ton: 10 ton: BK3: 8 ton: 8 ton: Så här står det i Trafikverkets villkor för fordon eller fordonståg på väg med bärighetsklass 4. Titta först i tabellen för axeltryck. av M Destino · 2002 — 4.1.1 Tabell över berörda vägar med angiven bärighetsklass och tjälfarlighet 7. 4.1.2 Tabell över berörda BK2-väg till 17 % högre jämfört med en BK1-väg.
Avbruten sömn

ekg av blok derajat 1
arbetsinriktad rehabilitering vid psykiska funktionshinder
postbox stockholm postnord
malmo stad kom in
make medgivande mall

enl Varbergs Kommun Varbergs Kommuns definition

Vägmärke för angivning av bärighetsklass. Bärighetsklass, BK För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på Bruttoviktstabell Arkiverad 17 augusti 2010 hämtat från the Wayback Machine. ^ Årtal tolkade  bärighetsklass specificerar också axel-, boggi och trippelaxeltryck (se tabell 2.1). Tillåtet axeltryck enligt.